söndag 25 juli 2010

Kristendomens framtid

Min personliga uppfattning när det gäller Kristendomens framtid är som följer: den kommer att återupprättas till sin forna storhet efter att den ondskefulla sataniska dödskulten som nu styr världen har besegrats och utplånats i grund.

Dagens version av kristendom är en blek kopia av sig självt, där man offentligt tar avstånd från eviga moraliska sanningar och istället hyllar motsatsen, och först när den nya reformationen av Jesu vishetslära är avslutad kan vi inse att så verkligen var fallet ... ty så lågt har vi nu sjunkit som människor.

För Kristendomen kommer då inte att vara sig lik. Den kommer istället att ha återvänt till sitt ursprung som den var före år 300, innan Nicaea och andra liknande kyrkomöten/koncilier.

Kristendomen kommer dock alltjämt att vara en solkult, men Jesu lära kommer att vara klarare än den är idag.

torsdag 1 juli 2010

Alex Jones: om vilka eliten är

Enligt Alex Jones så är det en teutonisk-sionistisk konspiration. De är vidare leviter.