onsdag 1 januari 2014

Dimridåer och vikten av förståelse

Jag kan inte nog betona hur viktig Broder Nathanaels hemsida är för oss. Oavsett om man är kristen eller ej så är hans artiklar fundamentala för att uppnå förståelse för det som nu pågår i världen --- samt för vilka det är som ligger bakom det hela! Han hjälper oss att se igenom dimridåerna som alla vi ömkliga västerlännigar har omkring oss, vilka f.ö. har lagts ut av det kriminella nätverk som för närvarande råder över vår värld. Vi inser då att att endast den som fruktar väst kristna befolkning har anledning att lägga ut dimridåer och att dessa någon inte vill oss väl, eftersom man annars hade arbetat i det öppna --- och inte som nu i det fördolda! Vad man fruktar är att förlora något som man dåraktigt tror man äger, för sanningen är nämligen den att i denna värld kan man ingenting äga : Allt är oss till låns allenast och måste en vacker dag återlämnas till den det sannerligen tillhör! --- Allas vår Skapare och Himmelske Fader! Allt världsligt tillhör denna värld, inklusive alla världsliga lustar och begär. Denna fruktan att förlora sina ägodelar är vad som driver de sataniska krafterna bakom kulisserna vidare, och som vi alla vet så är fruktan ondskans moder : Ty endast genom att onda ting företaga kan man lindra fruktans pina ... så vida man inte är beredd att släppa taget om sin fruktan och istället förlita sig på det goda inombords. Så länge som man inte är kapabel att lita på sin egen inre ledstjärna och sin egen inre godhet så är man i sanning förlorad, och på detta vis är alltså läget i detta nu för dem som BN tar till orda mot. Deras fruktan är nu så stor att de ej längre är mottagliga för kritik av något slag, något som beror på deras ovilja att acceptera oss andra som deras bröder och systrar. De är och förblir sina egna, förlorade i sitt eget mörker ända till dess att de inte längre bemäktigar med att uthärda ytterligare lidande, utan istället sänker sina huvuden i ödmjuk bön och ber om befrielse från den kontinuerliga smärta som deras revolterande mot Gud ger dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar