onsdag 7 januari 2009

Är bombandet av Gaza utfört på order av Obama?Frågan i rubriken kan tyckas underlig, men om man känner till hur USA i dagsläget fungerar - och vilka det är som styr där - så är den inte ologisk. I gamla tider, när någonting av vikt var på gång, så gjorde man inte sällan ett offer till gudarna. I Gamla Testamentet kan vi läsa om hur man offrade lamm och andra djur på altaret till Gud. Abraham tänkte ju tom offra sin egen son! Vi bör därför vara på det klara med att denna typ av riter har ett syfte, och att de fortfarande pågår - om än i det fördolda. Vi bör även påminna oss själva om att Gaza ligger i Abrahams land, och att folket där - på båda sidor - är söner till Abraham. Att det därför än idag görs blodsoffer där är fullt logiskt.

Syftet med bombningarna av Gaza kan ha att göra med Obamas installation i Vita Huset. Detta förklarar i så fall vidare varför han inte har protesterat mot dödandet ännu? För att visa sig värdig av ämbetet kan han därför ha varit tvungnen att, antingen ge sitt tysta stöd till det som nu sker (vilket han bevisligen gjort), eller kanske tom själv utfärda ordern till dödandet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar