torsdag 12 augusti 2010

Judarna äger USA:s mediaHär berätttar Broder Nathanel vilka som äger USA:s media. Han nämner ägarna vid namn. De är till övervägande delen judar. Här får vi med fakta veta att Jason Bermas, Alex Jones naiva sidekick, inte är något annat än en disinformatör och lögnare av första rang.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar