tisdag 18 oktober 2011

Hade Freedman rätt?

En sak, av otaliga andra, som slog mig med häpnad när jag läste Benjamin Freedmans häpnadsväckande texter var hans påstående att israels huvudsyfte som nation var att verka som en bas och fristad där kriminella s.k. self-styled Jews kunde finna en oas bortanför världens övriga nationers polis- och militärmakter. Som en fri och suverän stat skulle Israel skydda alla dem som man skydda önskade i en helt egen fristad. Staten var alltså inte tänkt som ett hemland för världens judar, utan enbart till för att skydda kriminella element inom den internationalistiska bankrörelsen - vilken enligt Broder Nathanael f.ö. "Hides behind Judaism!" Idag läste jag en kommentar på BN:s hemsida där ett citat av Adolf Hitler från Mein Kampf postats som helt och hållet hävdar exakt samma sak som Freedman senare hävdade:
“When the Zionists try to make the rest of the world believe that the new national consciousness of the jewish people will be satisfied by the establishment of a Jewish State in Palestine, the jewish people thereby adopt another means to dupe the simple-minded Gentile.
They have not the slightest intention of building up a Jewish State in Palestine so as to live in it. What they really are aiming at is to establish a central organization for their international swindling and cheating.
As a sovereign State, this cannot be controlled by any of the other States. Therefore it can serve as a refuge for swindlers who have been found out and at the same time a high-school for the training of other swindlers.” --- Adolf Hitler, “Mein Kampf”
Om detta ovanstående påstående är sant så får man fråga sig vad det betyder för dem som lever i staten i fråga? Att staten är sekulär och ej religiös (dvs ej judisk, då judendomen är en religion) får en att undra om inte Freedman och Hitler sade oss alla sanningen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar