måndag 12 mars 2012

BN förklarar vad profeterna menade

Här är en kort kommentar som BN lämnade idag till en läsare, Glory B, som klart förklarar vad GT handlar om. Vi får även veta att många s.k. anti-sionister även är rabida anti-kristna, d.v.s. fiender till kyrkan och kristendomen, som norske Bjerknes:

@Glory B

I have gone over this SO MANY times already my dear sister in Christ.

In the Old Testament:

“Israel,” “Zion,” “Jerusalem,” when spoken of by the Holy Prophets, refers to *The Church,* and NOT to Faithless Jews.

This is the teaching of the Orthodox Church which understands the cultural mileau AND the Spiritual complexion of the Old Testament.

Bjerknes whom you quote is an enemy of The Church. Bjerknes is fiercely anti Christian and does not have the competence to come anywhere near grasping the cultural, historical, redemptive, Spiritual meaning of the Holy Old Testament.

Vi behöver även inse att detta är en uppgörelse mellan teister och ateister, i alla dess skepnader och former. Utan en teistisk syn på livet och tillvaron så kan man inte ta till sig det som nu pågår och heller ej uthärda insikten om detsamma. En materialistisk livssyn är en livssyn som är kommunistisk, sekularistisk, humanistisk och anti-kristen, som då således gynnar dem som f.n. är allas våra fiender.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar