måndag 6 december 2010

Om Jesus var en jude?

"If Jesus was a Jew, there isn't a Jew in the world today, and if those people are Jews, certainly our Lord and Savior was not one of them, and I can prove that."

- Benjamin Freedman
Detta suveräna citat är hämtat från Freedmans föredrag om kazarerna. Vad Freedman menar är för övrigt att Jesus inte kan vara en jude om dagens s.k. judar är judar, eftersom dagens s.k. judar inte är semiter, utan kazarer! - dvs ett folk som INTE kommer från det Heliga Landet ... utan från Östeuropa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar