fredag 27 mars 2009

Kommer England återigen bli katolskt?

Frågan i rubriken är motiverad, eftersom Gordon Brown idag tillkännagav att man har för avsikt att ändra grundlagen, så att den engelska tronarvingen i framtiden kan gifta sig med någon utanför den anglikanska kyrkan. Exakt vad detta betyder kan man diskutera, men nog verkar det som om Rom kan ha för avsikt att ta tillbaka det engelska kungahuset igen, efter 500 år.

Om det inte var för Tony Blair, och det sätt han konverterade till katolicismen på, så hade detta förslag kanske gått oss spårlöst förbi. Men vi vet att Rom är en maktfaktor av rang, och vi vet att jesuiterna aktivt strävar efter att sprida den sanna läran. Man vill alltså ha tillbaka Nordeuropa, för vi är juvelen i kronan.

Vi här uppe i norr är den förlorade sonen, alternativt det svarta fåret. Om vi frivilligt vänder hem så tas vi, likt den förlorade sonen, emot med öppna armar. Om vi trilskas så tvingas vi med våld in i fållan igen, som det svarta fåret? Hur det i slutändan blir är det dock ännu ingen som vet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar