fredag 20 maj 2011

Skillnaden mellan Jones och Rense

Att jag tog avstånd från Alex Jones hade att göra med dennes sionistiska läggning. Han är ett redskap för sionismen! På sista tiden har jag alltmer börjat fråga mig själv hur det kan komma sig att Jeff Rense röner så stort förtroende av de tidigare jonesvännerna? Rense är i mångt och mycket lika oseriös som Jones: bla så störs många av alla hans galenskaper rörande ufon mm, något Jones inte pysslar med alls. Rense tar dock klart avstånd från sionismen, men gör samtidigt en klar skillnad mellan judendom och sionism. Judendom i sig är inte fel, enligt Rense: sionismen däremot är ett världens gissel. Många ser dock på det stora hela ingen direkt skillnad mellan de två falangerna inom judendomen (sionism och icke-sionism), då få om ens några judar är beredda att göra eftergifter till palestinierna. Hur många judar är tex beredda att låta samtliga 5-6 miljoner palestinier i diasporan återvända till sina sanna hem i dagens Israel? Hur många icke-sionistiska judar är idag beredda att låta alla dessa palestinier återvända till sina gamla hembyar igen --- hembyar som förstördes, eller helt sonika övertogs av europeiska judar --- och där återuppbygga sina gamla liv igen med allt vad det innebär med moskéer och kyrkor? Hur många icke-sionistiska judar är idag beredda att låta miljontals palestinier slå sig ner i Israel och sedan fortsätta föröka sig på det vis man gör? Om alla de miljontals palestinierna i diasporan får återvända till Israel så blir ju judarna i Israel omedelbart en minoritet i Israel, och inom få år en klar minoritet --- kanske dubbelt så få som palestinierna. Hur många judar, icke-sionistiska eller ej, vill ha det så? Ytterst få är mitt svar på frågan. I slutändan är mao alla judar sionister i själ och hjärta. De anser nämligen samtliga när det kommer till kritan att Israel --- hela Israel! --- tillhör dem och inga andra! Så frågan om det är någon skillnad mellan sionistiska judar och icke-sionistiska judar är, när allt kommer omkring, endast akademisk och marginell --- skilnaden är troligen endast semantisk? På samma vis så är skillnaden mellan Jones och Rense när allt kommer omkring endast akademisk, marginell och semantisk. De spelar i slutändan för samma lag. Detta vet vi då man inte sätter tillräckligt stark betoning på Jesus Kristus och hans avgörande roll i detta stora spel. Personligen är jag övertygad om att alla sk konspirationsteoretiker eller motståndare till den styrande sataniska eliten som inte inkluderar Jesus Kristus och hans kärlek och visdom i sitt arbete inte gör något annat än tjänar den styrande sataniska eliten, kanske utan sin egen vetskap, men redskap för satanismen är de samtliga trots allt ändå. För i slutändan så handlar det hela om en fullskalig attack på kristendomen! Alla som inte klart hävdar detta är vilseledare och redskap för ondskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar