onsdag 21 oktober 2009

Hollywoods huvuduppgift

Av de tre saker som Hollywood gör - talar om för oss vad man (Eliten) gjort, vad man gör i detta nu, samt har för avsikt att göra i framtiden - så är det mest intressanta för oss onekligen att få vetskap om vad som komma skall. Hollywood ägs av någon, och dessa någon arbetar intimt tillsammans med USAs ledning. Och det finns en anledning till detta sammarbete: att testa nya idéer på den stora neddummade amerikanska befolkningen, samt befolkningen i övrigt. Det är nämligen bra mycket enklare - för att inte nämna billigare - att göra så, än att testa de nya idéerna fullt ut direkt.

Detta är Hollywoods huvudsyfte.

Naturligtvis så är det stora flertalet filmer helt vanliga sådana vars enda uppgift är att bli tillräckligt bra för att locka till sig publik, för att på så vis tjäna pengar. Men så gott som samtliga sk blockbusters, och speciellt dem som berör framtiden (SF-filmer), är producerade med en baktanke; och denna baktanke är få se hur idéerna man vill testa fungerar, dels på vita-duken och dels på biobesökarna. Kommer besökarna acceptera framtidsscenariot som ett möjligt sådant, eller kommer de att anse det vara alltför osannolikt?

Vi kan bättre förstå vad det handlar om vi någonsin besökt ett museum där man haft gamla fina båtmodeller - miniatyrer av stora passagerarbåtar. Dessa båtmodeller byggde man alltid förr om åren vid varven, innan man påbörjade bygget på riktigt; och dessa modeller är inte sällan fantastiska konstverk som ofta kan vara 2-3 meter långa. De har byggts för hand av experter och måste säkert i många fall tagit månader att bygga - till stora kostnader. Men poängen i sammanhanget är den här: kostnaden för modellen är blott en bråkdel ... jämfört med kostnaden för att bygga båten på riktigt; och om man efter att modellen är färdigbyggd hittar vissa fel, så kan man enkelt rätta till dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar