torsdag 14 januari 2010

Hur djupt?

Många har svårt att tro på att vi idag har en osynlig styrande elit här i världen och att denna elit kontrollerar oss alla och världens länder i allt väsentligt. Det verkar ologiskt och otroligt.

Men är det inte mer ologiskt och otroligt att våra politiker, vilka överlag inte är särskilt intelligenta, är dem som leder oss? Är det inte mer otroligt och ologiskt att vanliga folkvalda politiker tillåts bestämma över multinationella företag som omsätter hundratals miljarder kronor varje år?

Om man studerar världen ett tag så inser man snart att den som kontrollerar bankväsendet även kontrollerar allt annat, inklusive världens politiker och företag - eftersom en urgammal lag säger oss att den som har pengarna är den som bestämmer.

Korruptionen är mao stor. Personligen så är jag övertygad om att den är långt mer utbredd, och infiltrationen från eliten långt mycket djupare, än vi kan ana. Korruptionen är säkert tusen gånger värre än vi ens kan föreställa oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar