torsdag 18 augusti 2011

Kristendomens vikt för världens välbefinnande


Som jag och många andra redan hävdat så är KRISTENDOMEN lösningen på alla våra problem. Här förklarar Broder Nathanael saken så att alla kan inse faktum : Endast en KRISTEN nationalistisk rörelse är kapabel att stoppa den judiska (mar)drömmen om världsherravälde. Alla s.k. vitmakt-organisationer är dömda att misslyckas --- då de är själlösa och världsliga! Kyrka och stat måste återknytas! Då, först då, kan ordningen i världen återställas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar