måndag 22 december 2008

Företagens filosofi

Bland det allra mest hänsynslösa vi har här i världen idag är de stora multinationella företagen. Ingenting - förutom lagen - kan stoppa dem från att göra precis vad de vill.

Så långt allt väl, men problemet vi nu har är dessvärre att de stora företagens ägare har så stora tillgångar till sitt förfogande att man i princip står över lagen. De dikterar nu villkoren som gäller - inte våra politiker! Så om det inte passar så flyttar man hela sin verksamhet någon annanstans - eller så flyttar man helt sonika på politikerna som trilskas.

Vi är således konstant under utpressning från ägarna till dessa företag: företag vilka inte drar sig för något (om det skulle behövas), inte ens krig.

Att detta betyder något som är mindre bra för oss inser vi säkert alla? Ett människoliv är av ringa värde (om det ens har något?), och det enda som förhindrar ägarna från att köra över oss helt och hållet är lagen, men även den kommer man snart att sätta ur spel, vilket då betyder att det fascistska/kommunistiska samhället har nått sin fullbordan, något som inte är långt borta, tyvärr.

Alla företag arbetar enbart för sina ägare! Den som tror att man bryr sig om de anställda har en hel del kvar att lära sig om världen. I ett företag så gör man sig alltid av med dem man inte vill ha kvar (eller försöker åtminstone), så vad tror du kommer hända när Sverige har blivit uppköpt av ägarna till världens stora företag? Tror du att allt kommer att förbli som vanligt, eller kommer vi då att bli behandlade som de anställda vi är?

Svaret är så klart att när den dagen kommer så är vi inte ens anställda - eftersom anställning förutsätter att man har möjlighet att söka sig en ny arbetsgivare, eller ev starta eget. Vi är slavar! Att så verkligen kommer att vara fallet beror på att ingen annan arbetsgivare kommer att finnas tillgänglig för oss, vilket medför att vi måste arbeta för den enda arbetsgivaren som finns - eller svälta ihjäl!

Situationen är så illa att det nu antagligen är kört för oss? Vi har sovit på vår post, när vi borde ha hållit koll på vad som pågick runt omkring. De stora företagen är nu fullkomligt bortom all kontroll och löper amok i vår värld. Att stoppa dem är inte längre möjligt ... såvida inte någonting exceptionellt inträffar, som tex ett uppvaknande av den utbildade kristna medelklassen i väst av ett aldrig tidigare skådat slag, där man sedan tar tillbaka makten från den lilla klick storföretagare och bankmän som förnärvarande spelar monopol med världen och med oss och med våra barn som spelpjäser.

Problemet är att det inte längre finns något som håller företagen i schack. Hur kan tex ett par politiker med några hundratusen i årslön kunna hävda sig mot storfinansens karteller, vilka har obegränsade resurser till sitt förfogande? Det ser nu i sanning mycket mörkt ut. Den som har en religiös läggning gör klokt i att be för världen, så mycket annat finns det antagligen inte vi kan göra längre?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar